Сряда, 05 Юни 2019 14:28

Среща с преработватели на плодове и зеленчуци

ИНЕКС АГРО ООД ще вземе участие в срещата на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци на 06 юни в с. Марково, обл. Пловдив. Надяваме се, че отглежданите от дружеството пресни сини сливи ще намерят добър прием от страна на преработвателите.

© 2018 Инекс Агро ООД. Всички права запазени.